Silvestr Savoy

Vodopády

Kousek nad vlakovým nádražím v Josefově Dole, začíná naučná stezka Jedlová.
Stezka vede údolím říčky Jedlové k vodopádům. Říčka protéká stejnojmennou přírodní rezervací (toto území bylo vyhlášeno přírodní rezervací v r.1992). Říčka má kamenité řečiště. Na poměrně krátkém území vytváří mnoho peřejí a vodopádů. Naučná stezka nabízí šest zastavení, na kterých se seznámíte s přírodními zajímavostmi tohoto území, důvody jeho ochrany a způsoby péče o lesní porosty.
Spodní část značené trasy vedoucí k tzv. Černé tůni (velké spodní kaskádě vodopádů) je upravená a je vhodná s opatrností i pro kočárek nebo osoby s omezenou pohyblivostí. U této kaskády vodopádů si lze odpočinout. Zdatnější turisté mohou pokračovat po stezce dále až k vrcholu vodopádů.Naučná stezka je určena výhradně pro pěší, cyklistům je vjezd zakázán.


Vodopády Jedlová Vodopády Jedlová Stezka vodopády