Restaurace Savoy

Vodní nádrže

Vodní nádrže Jizerských hor.
Jizerské hory oplývají velkým množstvím říčních toků.
V průběhu 19.století zasáhla krajinu velká řada povodní.
Následky těchto povodní byly pro místní průmysl katastrofální.
Většina textilních a sklářských továren využívali místní řeky k pohonu svých brusičských dílen a k výrobě elektrické energie.Továrny byly postaveny na březích řek , proto v období katastrofálních povodní nedokázali říční vodě odolat a velká řada z nich byla poničena.
Nejhorší povodně zažili Jizerky v roce 1897.Tehdy bylo do poloviny července poměrně
sucho a až 17. července se ve vyšších polohách vyskytly vydatné deště.Pršelo až do konce
měsíce.Z 28. na 29. července nastala průtrž mračen, na Jizerce spadlo za 24 hodin
300 mm a na Nové Louce dokonce 340 mm srážek.Tento evropský rekord nebyl dosud překonán.Řekou Kamenicí se tehdy valilo 130 m3 vody za sekundu.Jizerou v Kořenově
345 m3/s  a korytem Černé Desné 98 m3/s.
Katastrofa v roce 1897 vedla ke vzniku projektu  výstavby přehrad v Jizerských horách.
Jehož realizace měla do budoucna regulovat vodní stavy a hospodářství v tomto regionu.
V součastné době je největší přehradou vodní nádrž Josefův Důl na řece Kamenice která slouží jako zásobárna pitné vody. 
Přehrady Jizerských hor.
Harcov          1902 – 1904   
Bedřichov      1902 – 1906
Fojtka           1904 – 1906
Mlínice          1904 – 1906
Mšeno           1906 – 1910
Souš             1911 – 1915
Bílá Desná     1911 – 1915 ( Protržená 18.září 1916 )
Josefův Důl    1976 – 1982


Přehrada